ABOUT

arkitekt michael sivertsen mnal
Utdannet ved KADK

det kongelige kunstakademis arkiteksskole

Mastergrad,

Kulturarv,

Transformasjon

restaurering.ARBEIDER MED MENNESKET, OMGIVELSENE,

KLIMAET OG MATERIALENE I FOKUS

OG SIKTER  MOT EN BÆREKRAFTIG,

FLEKSIBEL OG VARIG ARKITEKTUR.

ALLE TJENESTER 950,- PR. TIME EKS MVA